Minhat Elazar Part I-II, R. Hayyim Eleazar Shapira, Munkacs 1902-07 (46725)

מנחת אלעזר, חלק א-ב First Ed. - Hasidic - First Edition

Bidding has ended on this item.

Your Listing Options

for more options
Status: Unsuccessful  
Content/listingImages/20181123/cb754380-5c46-4d08-8e0c-2eaf525dcd10_fullsize.jpg
Current Bid:  
Reserve Price Not Met  
Auction Ends: Tuesday, February 12, 2019 11:04:00 AM
Bid History: 3 Bids  
Page Views: 202  

Listing Details

Lot Number: 46725
Title (English): Minhat Elazar Part I-II
Title (Hebrew): מנחת אלעזר, חלק א-ב
Note: First Ed. - Hasidic
Author: R. Hayyim Eleazar Shapira
City: Mukacevo (Munkacs)
Publisher: שמואל זנוויל כהנא וחתנו עוזר הכהן פריעד
Publication Date: 1902-07
Estimated Price: $200.00 USD - $500.00 USD
Content/listingImages/20181123/cb754380-5c46-4d08-8e0c-2eaf525dcd10_fullsize.jpg Content/listingImages/20181123/c3b8c7d2-cb41-426b-8260-3b93a17b825a_fullsize.jpg

Description

Physical Description

First edition. [6], 87; [8], 77 ff., folio, 284:221 mm., wide margins, usual light age staining, old hands and stamps. A very good copy bound in contemporary boards, rubbed and split.
 

Detail Description

Responsa by R. Hayyim Eleazar Shapira (1872–1937), Rebbe of Munkacs from 1913 and Hasidic zaddik. He succeeded in combining talmudic dialectics with the ability to reach halakhic decisions and a wide knowledge of Kabbalah and hasidic learning. He had many admirers and many opponents, and exercised great influence over the rabbis of Hungary even after Munkacs (Mukachevo) had passed to Czechoslovakia. Of lively temperament, he intervened in communal affairs beyond his community, and was even more adamant than his ancestors in opposing all innovation. An extremist opponent of Zionism, Mizrachi, and Agudat Israel, he regarded every organization engaged in the colonization of Erez Israel to be inspired by heresy and atheism. Redemption was to be a miraculous phenomenon, and any natural activity, political or colonizing, was liable to lead to a holocaust. He opposed the Balfour Declaration. On the other hand, he supported the "old yishuv" and was the president of the Kolel Munkacs in Jerusalem. In 1930 he visited Erez Israel, where he met and encouraged the anti-Zionist elements. His Hasidim viewed this journey as an apocalyptical act.
 
After the example of his father, he called for the maintenance of traditional education and for its financial support. He opposed the Hebrew schools which were established in eastern Czechoslovakia between the two world wars, and condemned the Hebrew secondary school of his town. His struggles were not only ideological, and he occasionally became involved in local disputes with rival zaddikim, waging a campaign of many years with the zaddik of Belz, Issachar Dov Roke'ah, who lived in Mukachevo from 1918 to 1921. His works include Minhat Elazar, responsa (1–4, 1902–30); Divrei Kodesh, sermons (1933); Hamishah Ma'amarot (1922); and Sefer Mashmi'a Yeshu'ah (1919, 1956).
 

Hebrew Description

... להלכה ופלפולים אשר חנני ה'... מענה לשואלים... ואשר נסתפקתי מעצמי ... חיים אלעזר שפירא ראב"ד דק"ק מונקאטש... בלאאמ"ו ... (ר' צבי הירש) שליט"א (זצללה"ה) אבדק"ק הנ"ל... חלק א-ד.
שם הספר והחלק בחלק א-ב, ד, בדיו אדומה. המחבר הדפיס גם תשובות אחדות מאבי אביו ר' שלמה שפירא, מתוך ספרו "שו"ת שם שלמה", שהשאיר אחריו בכתובים (חלק א, סי' נג; חלק ב, סי' כה; חלק ג, סי' עז-עח; חלק ד, סי' יז, סא). בחלק א, סי' ו (דף י-יא): "בא לידי... קונטרס 'חוקת עולם' [צ"ל: תקון עולם, קאלמאמעא תרס"א] מבן ... אבד"ק שאוואל [ר' משה יעקב ב"ר דוד טבל שווערדשארף] ... ושם נמצא ג"כ נוסח החרם (כי לא ישתדל שום רב להשיג משרת הרבנות... ע"י כסף) העתק מפנקס פוזנא... הדפסתיו בזה... וגם הדפסתי בתחלה מדברי המחבר [ר' משה יעקב הנז']... אשר ליקט מספרים... העתק הכרוזים וגם תיקנתים עפ"י הקונטרס מיוחד שהי' תח"י [תחת-ידי] מכבר, נדפס במדינתינו זה רבות בשנים". על הכרווים הנז' והעתקותיהם, עיין: י. היילפרין, פנקס ועד ארבע ארצות, ירושלים תש"ה, עמ' 65-62, ובהערות שם.
 
הסכמות: ר' יצחק שמעלקיש, לבוב, ו פקודי תרס"ב; - חלק א ר' יוסף [שלופער], סלאנים, ט אדר-א תרס"ב; - חלק א ר' מרדכי דוב בהרמ"ז [ב"ר משולם זושיא טבערסקי], הארניסטאפאליע; - חלק א ר' חיים חזקיאו מדיני, חברון, יז אדר-א תרס"א; - חלק א ר' משה הרש פוקס, גראסווארדיין, ראש-חודש ניסן תרס"ב; - חלק א ר' משה ב"ר עמרם גו"ו [גרינוואלד], חוסט, א מצורע תרס"ב. - חלק א הסכמה: ר' צבי הירש שפירא, מונקאטש, ו ניסן תרס"ב (אבי המחבר). - חלק ב הסכמה: ר' שלמה אליעזר אלפאנדרי, ירושלים, כ אייר תר"ץ (עם הערות). - חלק ד
 
חלק א: מונקאטש, דפוס שמואל זנוויל כהנא וחתנו עוזר הכהן פריעד, תרס"ב. [6], פז דף. חלק ב: מונקאטש, דפוס שמואל זנוויל כהנא וחתנו עוזר הכהן פריעד, תרס"ז. [8], עז דף. חלק ב: דף עד-עז,א: "קונטרס שירי מנחה. הגהות קצרות, תיקונים והערות", לחלק א. חלק ג: בראטיסלאווא, דפוס שלמה זלמן נייפעלד ובניו, תרפ"ב. [5], עג דף. חלק ג: דף סט,ב-עג: קונטרס שירי מנחה, לחלק א-ב. חלק ד: מונקאטש, דפוס "גראפיא", תר"ץ. [6], נב דף.
 

References

CD-NLI 0171340; EJ