Likkutot haRamban; Shut R. Joseph Ibn-Migash, Salonica 1791 (47514)

לקוטות הרמב"ן; שו"ת רבינו יוסף הלוי ן' מיגש - First Edition

Bidding has ended on this item.

Your Listing Options

for more options
Status: Successful  
Content/listingImages/20190407/33bf59a6-836c-4323-bb44-0d1a0ab8c8bd_fullsize.jpg
Current Bid:  
No Reserve  
Auction Ends: Tuesday, June 25, 2019 11:09:00 AM
Bid History: 13 Bids  
Page Views: 221  

Listing Details

Lot Number: 47514
Title (English): Likkutot haRamban; Shut R. Joseph Ibn-Migash
Title (Hebrew): לקוטות הרמב"ן; שו"ת רבינו יוסף הלוי ן' מיגש
Note: First Edition
Author: R. Moses ben Nahman
City: Salonica
Publisher: Mordechai Nahman & David Israeliga
Publication Date: 1791
Estimated Price: $500.00 USD - $1,000.00 USD
Content/listingImages/20190407/33bf59a6-836c-4323-bb44-0d1a0ab8c8bd_fullsize.jpg Content/listingImages/20190407/bec29b28-d64e-475a-91c8-8b3d66fafdf3_fullsize.jpg Content/listingImages/20190407/605e7bb8-11a3-441d-8c23-740993ac5500_fullsize.jpg

Description

Physical Description

First Editions, [1], 57; [2], 36 ff., small folio, 300:208 mm., wide margins, light age staining, old hands and stamps. A very good copy bound in contemporary boards, rubbed, no spine.

 

Detail Description

Novellae to several tractates by R. Moses b. Nahman, (Nahamani or RaMBaN - an acronym of Rabbi Moses Ben Nahman; 1194–1270), Spanish rabbi and scholar and one of the leading authors of talmudic literature in the Middle Ages, philosopher, kabbalist, biblical exegete, poet, and physician. Ramban was born in Girona in 1194, where he grew up and studied (hence he is also called Mosheh ben Nahman Gerondi, or "Moses son of Nahman the Gironan"), and died in the Land of Israel about 1270. He was a descendant of Isaac ben Reuben of Barcelona and cousin of Jonah Gerondi (Rabbeinu Yonah). Among his teachers in Talmud were R. Judah ben Yakar and R. Nathan ben Meïr of Trinquetaille, and he is said to have been instructed in Kabbalah (Jewish mysticism) by his countryman R. Azriel of Gerona, who was in turn a disciple of R. Isaac the Blind.

According to the responsa of R. Shlomo ibn Aderet Nachmanides studied medicine. During his teens he began to get a reputation as a learned Jewish scholar. At age 16 he began his writings on Jewish law. In his Milhamot Hashem (Wars of the Lord) he defended Alfasi's decisions against the criticisms of R. Zerachiah ha-Levi of Girona. These writings reveal a conservative tendency that distinguished his later works — an unbounded respect for the earlier authorities. In the view of Nachmanides, the wisdom of the rabbis of the Mishnah and Talmud, as well as the Geonim (rabbis of the early medieval era) was unquestionable. Their words were to be neither doubted nor criticized. "We bow," he says, "before them, and even when the reason for their words is not quite evident to us, we submit to them" (Aseifat Zekkenim, commentary on Ketubot). Nachmanides' adherence to the words of the earlier authorities may be due to piety, or the influence of the northern French Jewish school of thought. However, it is thought that it also may be a reaction to the rapid acceptance of Greco-Arabic philosophy among the Jews of Spain and Provence; this occurred soon after the appearance of Maimonides' Guide for the Perplexed. This work gave rise to a tendency to allegorize Biblical narratives, and to downplay the role of miracles. Against this tendency Nachmanides strove, and went to the other extreme, not even allowing the utterances of the immediate disciples of the Geonim to be questioned.

 

Responsa by R. Joseph ben Meir Halevi Ibn-Migash (1077–1141), greatest Spanish talmudic scholar of the third generation of Spanish rabbis. He studied first under R. Isaac b. Baruch Albalia, and at the age of 12 went to Lucena where he studied under Alfasi for 14 years. His teacher encouraged him, ordained him as rabbi and greatly honored him, even nominating him his successor as head of the yeshivah, though his own son was a talmudic scholar. Ibn Migash occupied this post for 38 years, until his death. Ibn Migash enjoyed an outstanding reputation among his contemporaries. Maimon, the father of Moses Maimonides, was apparently among his many pupils, and Maimonides, especially in his novellae on the Talmud, frequently relies upon the traditions of Ibn Migash, which, as he states, he had received from his father. In his introduction to his commentary on the Mishnah, he says of him, "The understanding of that man in Talmud was awe-inspiring… so that it could almost be said of him that never before had there been his like." Maimonides' attachment to Ibn Migash is so strong that for a long time he was erroneously thought to have been his pupil. R. Judah Halevi, from youth the friend of Ibn Migash, composed poems of praise in his honor, and it was he who formulated the letter to the scholars of Provence in which Ibn Migash sought an acquaintance with them and their teachings. This letter is the earliest extant document on the ties between the centers of learning in Provence and Spain. Very little of Ibn Migash's work is extant. His novellae to Bava Batra (Amsterdam, 1702) and Shevu'ot (Salonika, 1759) have been published, but his commentary must have embraced at least half of the Talmud, and even the portion published is not complete in itself. His novellae to Bava Batra are quoted more extensively and fully in the works of other rishonim, and are found in superior form in the Shitah Mekubbezet to that tractate, and in R. Aghmati's work, Sefer ha-Ner. A relatively small number of his responsa (translated from the original Arabic) have been published (Salonika, 1786); some are included in the works of others (e.g., in the responsa Pe'er ha-Dor, Amsterdam, 1765), and more are extant in manuscript. He is known to have composed a book of comments (which is not, however, extant) on the Hilkhot ha-Rif of his teacher. The works of Ibn Migash decisively influenced the study of Talmud in Spain and Provence. R. Meir Abulafia, who summed up the teaching of the Spanish scholars until the generation of Nahmanides incorporates – mostly anonymously – many of Ibn Migash's comments in his work. So does Nahmanides, who transmitted them to his pupils and followers, such as R. Solomon b. Abraham Adret and R. Yom Tov b. Abraham Ishbili (the Ritba). They were well known in Provence, too, already being quoted by R. Abraham b. Isaac, who frequently relies upon them in his responsa.

 

Hebrew Description

לקוטות הרמב"ן ..חי[דושי] ברכות... תעניות... מגילה... חגיגה... פסחים... ראש השנה... יומא... סוכה... מועד קטן... עירובין... שבועות)...נמצא... בבית נכתה של... ר' חיים מודעי נר"ו [שהוסיף הערות וחידושים]... [המביא לבית הדפוס והמגיה] משרת עה"ק חברון... יוסף אליה הלוי... בפרט יש לחשב שם הוי"ה במלואו. נדפס יחד עם ספר שאלות ותשובות... רבינו יוסף הלוי ן' מיגש. ... פעולת ... רבינו יוסף הלוי ן' מיגש זצוק"ל ... ספרא דנא אשתכח בבית ... ר' בנימין די קוריאל הי"ו ... כה דברי ... המשתלח מרבנן קדישי אשר בעה"ק חברון ... יוסף אליה הלוי ...

בפרט יש לחשב שם הוי"ה במלואו.

נדפס יחד עם ספר שאלות ותשובות... רבינו יוסף הלוי ן’ מיגש.

שאלות ותשובות ... פעולת ... רבינו יוסף הלוי ןמיגש זצוק"ל ... ספרא דנא אשתכח בבית ... ר’ בנימין די קוריאל הי"ו ... כה דברי ... המשתלח מרבנן קדישי אשר בעה"ק חברון ... יוסף אליה הלוי ...

דף [2]: "לוח הטעיות" ובו תיקונים על-פי כתב-יד אחר שהיה בידי ר' חיים מודעי, מאת ר'יוסף אליה הלוי, שהוסיף גם מראי- מקומות.

ראינו טופס שבו נדפס, בראש דף [2] "לוח הסמנים" במקום "לוח הטעיות".

נדפס יחד עם ספר לקוטות הרמב"ן, מאת ר’ משה בן נחמן.

 

Reference Description

Chavel Kitvei Ramban 341; Halkin & Hartman Crisis and Leadership p. 91; JE; Vin Warsaw 113; http://www.ou.org/about/judaism/rabbis/ramban.htm; EJ; JE; Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000150412; 000106254