Yad Eliyahu, R. Elijah ben Jacob Ragoler, Warsaw 1900 (48998)

יד אליהו - Only Edition

Current Price: Virtual Judaica will bid incrementally for you up to your maximum bid. Your maximum bid is kept a secret from other users.

Your bid is a contract between you and the listing creator. If you have the highest bid you will enter into a legally binding purchase contract.

Minimum Bid:
Your Maximum Proxy Bid: $ USD

Your Listing Options

for more options
Status: Active Remaining Time: 23 Days, 11 Hours
Content/listingImages/20200216/63a47eca-be02-4111-8cea-b6785f9ccafb_fullsize.jpg
Starting Bid:  
No Reserve  
Auction Ends: Tuesday, April 28, 2020 11:16:30 AM
Bid History: 0 Bids  
Page Views: 51  

Listing Details

Lot Number: 48998
Title (English): Yad Eliyahu
Title (Hebrew): יד אליהו
Note: Only Edition
Author: R. Elijah ben Jacob Ragoler
City: Warsaw
Publisher: Haltar
Publication Date: 1900
Estimated Price: $200.00 USD - $500.00 USD
Content/listingImages/20200216/63a47eca-be02-4111-8cea-b6785f9ccafb_fullsize.jpg Content/listingImages/20200216/1c4904d9-39b3-48fb-bbc8-7436125e0c23_fullsize.jpg

Description

Physical Description:

Only edition. [2] ff., 14, 150 ff. 171 pp. folio 337:230 mm., wide margins, light age staining. A very good copy bound in contemporary boards, rubbed.

 

Detailed Description:   

Only edition of this three-part work by R. Elijah ben Jacob Ragoler. Yad Eliyahu is comprised of 1) Pesakim, responsa on all four parts of the Shulhan Arukh; 2) Kelalim, an alphabetical index of Talmudical subjects; and 3) Ketavim, novellae on the Talmud, also in alphabetical order. Yad Eliyahu was brought to press by R. Ragoler’s son-in-law R. David Levitin half a century after the author’s death.

R. Elijah ben Jacob Ragoler (1794-1849) was a Russian rabbi and kabbalist. He was born at Neustadt Sugind, government of Kovno, and died at Kalisz. He was a descendant of R. Mordecai Jaffe through R. Zevi Hirsch Ashkenazi (Hakam Zevi). After R. Ragoler's boyhood had passed he studied the Talmudalone; and as he had never attended any yeshiva, his mind was free from casuistry ("pilpul"). He clung to the literal interpretation of the Talmud, preferring the commentary of Rashi, and often endeavored to understand the Talmudic text without the aid of any commentary whatever. Besides Talmudic literature, R. Ragoler devoted himself to the study of the Bible and Hebrew grammar, and, in addition, of Latin and German. At the age of twenty-one he turned his attention to the Cabala, and, after he had studied alone for some time, he went to Volozhin with the intention of continuing his investigations under R. Hayyim Volozhiner. He, however, remained only a short time at this place; and when he returned to his native town he was forced, by a reverse in his father's fortune, to accept a rabbinical office.

R. Ragoler was called to the rabbinate of Shat, government of Kovno, and in 1821 to that of Eiragola, in the same government, commonly known to the Jews as Ragola, whence his name, R. Elijah Ragoler. He remained in this place three years and then (1824) became rabbi of Viliampol-Slobodka, a suburb of Kovno. There he lectured on Talmud before a great number of students; and most of his pupils became rabbis. In the beginning of 1840 R. Ragoler was called to the rabbinate of Kalisz, where he officiated until his death. Although Kalisz was a larger town, his occupancy of the rabbinate brought him little satisfaction, so much did he miss his former pupils. R. Ragoler was one of those enlightened rabbis who, in defending Orthodox Judaism against its adversaries, carried on the struggle with moderation. In 1844, when the Reform rabbis, under the leadership of Abraham Geiger, assembled at Brunswick for a conference, R. Ragoler was invited by R. Zevi Hirsch Lehren of Amsterdam to join the Orthodox rabbis in their protest. He accordingly, in a letter to Lehren, argued against the tenets of Reform rabbinism, but at the same time insisted upon the avoidance of violence and particularly of insulting words. He contended that it was not worth while to bring on a quarrel so long as his party was without particulars of the conference. Besides, he declared, insulting the Reform rabbis would only enrage them the more without profiting Orthodoxy. He contented himself with indicating the means of preventing the mass of the Jews from "falling into the net of Reform." Although, as stated above, R. Ragoler studied Kabbalah, he did so only from a scientific point of view; he objected to its practice, detesting the writing and use of "kemi'ot". The chief points of his method of study are: (1) never to tire one’s mind with commentaries on Rashi; (2) after having studied a section of the Pentateuch, to study the Talmudic passages in connection with such section; (3) to teach children first the Pentateuch, then the Prophets and Hagiographa, and then, when their minds are ripe enough, the Talmud. In delivering his decisions he followed the Law strictly; he thus abolished many old customs which he considered to be contradictory thereto. His ordinances ("takkanot"), the observance of which he strongly recommended, are very characteristic, e.g., that women in particular should not go to the river on Rosh ha-Shanah for the recitation of the "Tashlik" (he held that it would be well to abolish this custom altogether); that one should not recite the "kiddush ha-lebanah" under the open sky, nor on Yom Kippur and the Sabbaths following the Passover feast the piyyuṭim which occur before Shema.

 

Hebrew Description:

...מאת ... מרן אליהו נ"ע, שהיה אב"ד ... קאליש ... המכונה בשם רבי אליהו ראגאלער, בן ... ר' יעקב זצ"ל, מק"ק עיר חדש סוגינדט ... נסדר והוכן לדפוס תחת השגחת ... ר' יהונתן עליאשבערג זצ"ל הגאב"ד דק"ק וואלקאוויסק, בהשתדלות ... ר' דובער הלוי לעוויטין נ"י מפראפאיסק פלך מאהילוב חתן ... המחבר. והובא לדפוס על ידי, אליעזר בריל ... חתן ... מו"ה יהושע [רבינוביץ] זצוקלל"ה הגאב"ד דק"ק ניעשוויעז בן ... המחבר. חלק א-ב. שנת ר'ב'י' א'ל'י'ה'ו' ב'ר'ב'י' י'ע'ק'ב'

העתיק את הספר מכתב-היד, סדרו והוסיף הערות בשולי הדפים ר' מרדכי סלוצקי מסוויסלאץ. חלק א: חלק הפסקים, כולל מאה ועשרים תשובות הלכה למעשה וחקירות וספיקות לדייא ... ונלוה בסופו גם ספר הכללים בעניני הש"ס עפ"י א"ב. [2] דף, 150; 14, [1] עמ'. בראש הספר הקדמת ר' אליעזר בריל וצוואת המחבר. חלק ב: חלק הכתבים, חדושים בסוגיות הש"ס ע"פ סדר א"ב. 171, [1] עמ'.

 

Reference:

Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000120659;  BE yod 78; JE