Letter by R. Abraham Duber Kahana-Schapiro, C.M. Katz, Kovna 1930 (50114)

כתב מה"ר אברהם דובער כהנה שפירא, אב"ד קאוונא, רח"מ קטץ מטלז - Manuscript

Current Price: Virtual Judaica will bid incrementally for you up to your maximum bid. Your maximum bid is kept a secret from other users.

Your bid is a contract between you and the listing creator. If you have the highest bid you will enter into a legally binding purchase contract.

Minimum Bid:  ( + )
Your Maximum Proxy Bid: $ USD

Your Listing Options

for more options
Status: Active Remaining Time: 7 Days, 6 Hours
Content/listingImages/20200826/515da13c-40fd-4405-9382-aeba5d82c4ff_fullsize.jpg
Current Bid:  
Reserve Price Not Met  
Auction Ends: Tuesday, November 3, 2020 11:48:30 AM
Bid History: 5 Bids  
Page Views: 115  

Listing Details

Lot Number: 50114
Title (English): Letter by R. Abraham Duber Kahana-Schapiro, R. Chaim Mordechai Katz
Title (Hebrew): כתב מה"ר אברהם דובער כהנה שפירא, אב"ד קאוונא; ה"ר חיים מרדכי קטץ מטלז
Note: Manuscript
City: Kovna (Kaunas)
Publication Date: 1930
Estimated Price: $500.00 USD - $1,000.00 USD

Description

Physical Description

[1] p. 180:230 mm., typed and ink on paper, light age staining, signed, sealed, and dated by both rabbis.

 

Detail Description

Letter by R. Chaim Mordechai Katz (1894-1964) was an Orthodox rabbi, the Rosh Yeshiva of the Telshe Yeshiva in Cleveland, and among American Jewry's foremost religious leaders. R. Katz was born in 1894 in Shadova, Lithuania. As a young man, he studied in the yeshiva in Shadova, under the tutelage of the town's rabbi and Rosh Yeshiva, R. Yosef Leib Bloch. In 1910, he went to study in the Knesses Beis Yitzchak yeshiva in Slobodka for a year, following which, in 1911, he returned to study under R. Bloch, who had been appointed as Chief Rabbi and Rosh Yeshiva in Telz. In 1914, Katz went to the Volozhin Yeshiva for two years where he was ordained by R. Refael Shapiro, the son-in-law of the Netziv. In 1916 he studied under R. Shlomo Polachek, the renowned "Maitziter Illuy". In 1918 he returned to Telz, where he married Perel Leah, Bloch's daughter.

In 1920, R. Katz assisted his father in law in the founding of a preparatory school for young men (Mechina), which would prepare younger students for study in the yeshiva proper. R. Katz was appointed director of the Mechina. In 1922, a postgraduate institute (Kollel) was founded in Telz and he was appointed Head of the Institute. In 1930, R. Katz's father, wife, third oldest child (Shmuel, aged six) and father in law died. The following year he married Chaya Kravitz, R. Bloch's niece. In 1934, R. Katz was one of the founders of the Zeirei Agudath Israel in Lithuania and he served as the head of the Board of Action (Va'ad Hapoel). Together with his brother in law, R. Eliyahu Meir Bloch, he also served as one of the editors of the Agudah newspaper in Lithuania: "Dos Yiddishe Lebben". He participated in the first Knessiah Gedolah of the Agudath Israel in 1923 and at the third Knessiah Gedolah in 1937 he was appointed a member of the International Action Committee (Va'ad Hapoel Ha'olami).

In 1940, R. Katz and R. Eliyahu Meir Bloch managed to travel out of Soviet occupied Lithuania and make their way to the United States, in the hope of re-establishing the Rabbinical College of Telshe and bringing over its faculty and student body. Both R. Katz and R. Bloch were unable to bring their wives and children, the fate of whom remained unknown to them until 1944. In October 1942 R. Katz and R. Bloch re-established the Telz Yeshiva in Cleveland, Ohio. Together, in 1943 they established a Jewish day school: The Hebrew Academy of Cleveland. Towards the end of the war Katz discovered that his wife and 10 children had been killed by Nazi forces in Telz in 1941. R. Bloch's family suffered a similar fate. In 1946 R. Katz married Esther Mindle Mandel. In 1947 R. Katz and R. Bloch established a Hebrew School for girls in Cleveland called Yavneh, under the framework of the Hebrew Academy of Cleveland.

Affectionately known by his students as Reb Mottel, Katz was a Lithuanian born and trained rabbi who was catapulted into a very different social setting than he was accustomed. Despite the great differences in American perspective, he successfully bridged any gaps with his students, and succeeded in educating and inspiring them. Under his leadership, the Telz Yeshiva grew to its largest. He was a master educator and communal activist who was exacting in his attention to detail. He used to say: "To a big man there are no such things as small things".

The letter is addressed to R. Abraham Duber b. Zalman Sender Kahana-Schapiro (1870-1943),  who responds with several lines of text. He was the last Chief Rabbi of Kovna (Kaunas) and one of the great leaders of Lithuanian Jewry. R. Kahana-Shapiro's three-volume scholarly responsa "Devar Avraham" gained him the greatest respect in Rabbinical and Yeshiva circles. He was a colleague of Rabbi Rosen from his sojourn in Volozhin. R. Kahana-Shapiro was in Switzerland for health reasons when the war broke out. His son, who was living in the United States, sent him papers to join him in America. His father's response was "The captain is the last to abandon his sinking ship, not the first. At this time of danger, my place is with the people of my city. I am going to Kovno" (Devar Avraham, Vol. I p. 3). He died in the Kovno Ghetto in 1943.

 

Hebrew Description

הרב אברהם דוב כהנא-שפירא (י"א בתשרי תרל"א, 1870 – כ"ג באדר א' תש"ג, 1943) היה רבהּ האחרון של קהילת קובנה, מגדולי הפוסקים במאה העשרים. נספה בשואה.רב כהנא-שפירא היה בנו של הרב זלמן סנדר כהנא שפירא ומצאצאי הרב חיים מוולוז'ין. בגיל 21 נישא לרחל, בתו של הרב ירוחם יהודה ליב פרלמן, מחבר ספר "אור גדול", שכונה "הגדול ממינסק". בגיל 26 מונה לרבה של סמולוביץ', ובגיל 43 מונה לרבה של קובנה, העיר היהודית השנייה בחשיבותה בליטא.

בהיותו תלמיד בישיבת וולוז'ין היה פעיל בנעשה בארץ ישראל השתתף בתרע"ט בוועידת היסוד של תנועת אגודת ישראל העולמית. היה שותף למשלחת לארצות הברית בתרפ"ד לצורך גיוס תרומות לעולם הישיבות יחד עם הראי"ה קוק שעמד בראש המשלחת והרב משה מרדכי אפשטיין. בתקופת השואה, חזר לקהילתו בקובנה, סירב לעזוב את קהילתו והמשיך לעסוק בשאלות המיוחדות לאותה תקופה קשה.

נפטר בגטו קובנה בכ"ב באדר א' תש"ג לאחר מחלה. זכה להיקבר בלוויה עם קהל רב, עניין שנחשב לסכנת נפשות חמורה באותם ימים. אשתו רחל, בנם הד"ר חיים נחמן, כלתו רעיה, ונכדו, איתמר, בן הארבע עשרה, הוצאו להורג במהלך חודש כסלו תש"ד.

 

References

Be'er Mechokek - Published by Rabbi Yaakov Z. Katz, Wickliffe, Ohio 1989.; Wikipedia