× Bidding has ended on this item.
Ended

Ve-da' mah she-tashiv, R. Chaim Bloch, New York 1943

ודע מה שתשיב - Polemic - First Edition

Listing Image
Details
 • Lot Number 51438
 • Title (English) Ve-da' mah she-tashiv
 • Title (Hebrew) ודע מה שתשיב
 • Note Polemic - First Edition
 • Author R. Chaim Bloch
 • City New York
 • Publisher (דפוס האחים שולזינגר)
 • Publication Date 1943
 • Estimated Price - Low 200
 • Estimated Price - High 500

 • Item # 1942540
 • End Date
 • Start Date
Description

Physical Description

First edition, 110, [6] pp., quarto, 225:150 mm., light age staining. A very good copy bound in the original cloth boards, rubbed.

 

Detail Description

Appropriate replies to inquiries from the Vatican. Refutation of Erich Bischoff's charges contained in Das Blut in juedischen Schrifttum und Brauch (1929), a book which appeared to be influential in Vatican circles.

R. Moshe Chayim Ephraim b. Abraham Abba Bloch was a member of a family of scholars and rabbis from Delatyn and neighboring Nadworna. He was a descendant of the early Chassidic author, Moshe Chayim Ephraim of Sudilkov, a grandson of the Ba'al Shem Tov. R' Bloch studied in Yeshiva, and until World War I was a wealthy businessman in Delatyn. When the Russians invaded he moved to Vienna with his wife and children. In 1915, he was drafted into the Austro-Hungarian army, and served in the trenches for 9 months, until he succumbed to illness. On release from the hospital, he served as chaplain to the Jewish prisoners in a prisoner of war camp. R' Bloch continued to observe kashrut during his military service, despite the extreme difficulty. It was during this period that he wrote Der Golem and also a diary, published as Kriegstagebuch Eines Juden (War Diary of a Jew). In 1939 he moved to New York where he remained until his death. A prolific writer, R. Bloch wrote: Aus Mirjams Brunnen, chassidische Erzälungen und Legenden, J. Melzer Verlag, Darmstadt, 1966, Hasidic narratives and parables; Blut und eros im jüdischen schrifftum und leben von Eisenmenger über Rohling zu Bischoff. Sensen-verlag, Vienna, 1935, blood in Jewish religion and folklore. (see Ve-da' mah she-tashiv below); Dovev sifte yeshenim. Tif''eret. New York, 1959; Even mi kir tizak, New York, 1953/4; Das geliebte Land: Sagen aus Palastina. R Löwit Verlag, Vienna, 1937, Jewish folk literature; Gemeinde der chassidim ihr werden und ihre lehre, ihr leben und ihr treiben, B. Harz, Berlin, 1920, on the Hasidic community its genesis and teachings, its manners and customs; Hekhal le-divre Hazal u-pitgamehem. Bet mishar sefarim Pardes u-bet defus Sha'ulzon, New York, 1948; Hersch Ostropoler, ein jüdischer Till-Eulenspiegel des 18. Jahrhunderts; Seine Geschichten und Streiche, B. Harz, Berlin, 1921, Jewish wit and humor; Israel der Gotteskämpfer, der Baalscham von Chelm und sein Golem. ein ostjüdisches Legendenbuch, B. Harz, Berlin, 1920, by the 16th century, golem-making was associated with 2 rabbis, R. Eliahu Baal Shem of Chelm (d. 1583) and R. Judah Loew ben Bezalel, the Maharal of Prague (d. 1609); Das jüdischer Amerika; wahrnehmungen und betrachtungen, Verlag "Das Leben" Wien-Brigittenau, 1926, Jewish America; perceptions and views; Das jüdischer Volk in seiner Anekdote; Ernstes und Heiteres von Gottsuchern, Gelehrten, Künstlern, Narren, Schelman, Aufschneidern, Schnorrern, Reichen, Frommen, Freidenkern, Täuflingen, Antisemiten, Verlag für Kulturpolitik, Berlin, 1931; El Pueblo Judio a Traves de la Anecdota : Historias serias y jocosas des devotos, ... y antisemites. Translated by Luis Blanco de Vincente. 1945. (Spanish), The Jewish People in Their Anecdotes : earnest and cheerful G-d-seekers, scholars, artists, fools, scolders, boasters. beggars, rich men, pious men, free thinkers, the baptized, antisemites, Subject: Jewish wit and humor; Kabbalistiche sagen. Im Verlag der Asia major, Leipzig, 1925, Stories about R' Isaac Luria; Kovets mikhtavim mekoriyim meha-Besht zal ve-talmidav, Hotsa'ah 'Ivrit Menorah, Vienna, 1923; Kum nv et he harim teshuvah al pesak din me agudat ha rabanim, New York, 1948/9; Masa Federbush; tokhehat megulah leha-Rav Federbush, Bronx, NY, 1959; Me'ashrim to'im u-matim, Hadar, New York, 1952/3, halacha (Jewish law), responsa; Meharsham : ha-posek ha-aharon, ve-zeh shemo be-kirvo Moh. R. Shalom Mordekhai Hakohen Shvadron, "Berzaner Rav", J. Majeski, Brooklyn, NY; Mi natan li-meshisah Yaakov ve-Yisrael le-vozezim? Bronx, NY, 1957; Ostjüdische Humor, B. Harz, Berlin, 1920, East European Jewish humor; Der Prager golem, von seiner "geburt" bis zu seinem "tod", B. Harz, Berlin, 1920, Jewish folk legend. Stories of the Maharal of Prague. By the 16th century, golem-making was associated with 2 rabbis, Eliahu Baal Shem of Chelm (d. 1583) and Judah Loew ben Bezalel, the Maharal of Prague (d. 1609; Priester der Liebe, die Welt der Chassidim, Amalthea-Verlag, Zürich, 1930 Priests who love, the world of the Hasidim; ha-Sefer ha-shahor, New York, 195?, translation of the Yiddish book: A shvarts bukh; Talmudische weisheit : altjüdische Wechselgesprache, Vienna, 1921, Talmudic wisdom: ancient Jewish discussion of commerce; Ve-da' mah she-tashiv; Reznik-Salis, New York, 1943, Appropriate replies to inquiries from the Vatican. Refutation of Erich Bischoff's charges contained in Das Blut in juedischen Schrifttum und Brauch (1929), a book which appeared to be influential in Vatican circles. (see Blut und eros im jüdischen schrifftum und leben von Eisenmenger über Rohling zu Bischoff above); Ve-hayah mahanekha kadosh, New York, 1964/5.

 

Hebrew Description

תשובותי להוטיקן שנתתי בשנת תרצ"ד על שאלות תלמודיות-רבניות חשובות במאד, אני חיים בלאך. נלוה לזה: "בקורי אצל אוגוסט רוהלינג, ה’רבי’ של האנטישמיות החדשה"; הצהרה ממוריטץ שארף, העד העיקרי במשפט טיסא-עסלר, המפיצה אור חדש על עלילת-דם זו; מכתבים ותעודות חשובות. עם פתח דבר מאת דר. יהושע בלאך ...

 

References

http://www.ou.org/about/judaism/rabbis/henkin.htm http://www.shtetlinks.jewishgen.org/delyatin/Authors.htm