× Bidding has ended on this item.
Active

Naharot Dameśeḳ; Ben Mesheḳ; Teshuvot Geonim, Salonica 1802

נהרות דמשק: בן משק; שו"ת הגאונים - Only Editions

Listing Image
Current Price $10.00 ( ) No Reserve
Your Maximum Bid Is $0.00
$
Minimum Bid $20.00
Or
Or
Remaining Time 33 Days, 07:22:15
Virtual Judaica will bid incrementally for you up to your maximum bid. Your maximum bid is kept a secret from other users.
Your bid is a contract between you and the listing creator. If you have the highest bid you will enter into a legally binding purchase contract.
Details
 • Lot Number 51537
 • Title (English) Naharot Dameśeḳ; Ben Mesheḳ; Teshuvot Geonim
 • Title (Hebrew) נהרות דמשק: בן משק; שו"ת הגאונים
 • Note Only Editions
 • Author R. Solomon ben Abraham de Camondo
 • City Salonica
 • Publisher דפוס יוסף מולכו, חיים אברהם נחמה וסעדי הלוי אשכנזי
 • Publication Date 1802
 • Estimated Price - Low 300
 • Estimated Price - High 600

 • Item # 1969038
 • End Date
 • Start Date
Description

Physical Description

Only editions, folio. [5]. [5]. 6; [1],4, 7-64, 63-68; [2], 26 ff. 270:180 mm., margins trimmed, age, and damp staining, some worming. A fair copy bound in later boards, rubbed.

 

Detail Description

Three  separate works, two composed by R. Solomon ben Abraham de Camondo, the third a collection of respona by the geonim. All three works have varied title-pages with attractive  frames. The first work, Naharot Dameśeḳ is comprised of responsa from various sages from manuscripts belonging to R. Camondo.  Each paragraph on the title-page begins with Naharot. On the verso of the title-page is a lengthy list of approbations from leading rabbis, two inroductions, the second from R. Camondo, an index, and then the text. The second work, also battributed to R. Camodo, is novellae on various tractates. The final work is responsa from geonim. A rich, varied, rare, work.

R. Solomon ben Abraham de Camondo (1785–1873), was the most prominent member of a distinguished family of Turkish-Jewish financiers and philanthropists of Spanish-Portugese origin. He was a  leader of the Jewish community and a philanthropist, who was referred to as "the Rothschild of the East." He exerted considerable influence at the court of sultans Abd al-Majīd (1839–61) and Abdul Aziz (1861–76) and succeeded in obtaining from the Sublime Porte a firman granting to non-Muslims, including Jews and foreigners, the right to land ownership and permission to construct private houses in the Pera and Galata quarters of Constantinople. R. Abraham-Salomon and his brother Isaac established a banking house under the name of I. Camondo & Cie. The bank financed the Ottoman Empire during the Crimean War (1853–56), when it gave loans to the government against the security of taxes, customs receipts, and monopoly revenues. Abraham was also a financial adviser to the governments of Austria and Italy. In recognition of his generous philanthropy the king of Italy gave him a hereditary title. In the 1830s leadership of the Ottoman Jews passed to R. Abraham-Salomon de Camondo following the decline of some of the prominent Jewish families, such as the Gabbais, the Carmonas, and the Ajimans, who had maintained close relations with the discredited Janissaries. He became influential in official circles and was instrumental in securing the confirmation of the appointment of the first ḥakham bashi in Jerusalem in 1841. He headed the faction which tried to strengthen the position of the community in its economic competition with the Armenians and the Greeks.

 

Hebrew Description:

נהרות דמשק.. שרבה וקבץ... ר’ שלמה המכו’ ג’יליבי (בכ"ר אברהם) קאמונדו זלה"ה ... חוקים ומשפטים (שו"ת)... אנכי תקנתי (עד מקום שידי מגה"ת)... אפתח [מפתחות]... הצעיר יחיאל יעקב אליקים...

דף [2-3] "הקדמת ... תלמיד", ר’ שלמה ב"ר יעקב קאמונדו; הקדמת ר’ יחיאל יעקב אליקים.

כולל גם תשובות מחכמים אחרים, שנמצאו בין כתבי המחבר, והם: ר’ חיים מודעי, ר’ חביב אנקונה, ר’ יוסף נאווי, ר’ יהודה אשכנזי, ר’ אברהם מונסון (תשובות אחדות), ר’ אברהם [בן] אביגדור ור’ אברהם אמיגו.

נדפסו עמו ספרו "בן משק" וספר שו"ת הגאונים (שערי תשובה).

 

בן משק.. כתב ... ר’ שלמה המכו’ גי[ליבי] בכר אברהם קאמונדו זלה"ה ... סובב הולך ... על קצת מסכתות מהש"ס שקלא וטריא ... ופרשים ... הובא אל בית הדפוס ע"י... יחיאל יעקב (בן ... ר’ ישראל חיים יוסף) אליקים (מאנשי ירושלם) ...

מעבר לשער: הקדמת ר’ יחיאל יעקב אליקים.

מ’ אחרון: "ראה ראיתי את השאלה ... אברהם בכ"ר אאיגדור[!] זלה"ה". תשובה בענין חיוב אורח במס עיר.

על מסכתות מסדר מועד, נזיקין ומס’ ברכות.

דפס ונכרך עם ספרו נהרות דמשק,

 

שו"ת הגאונים (שערי תשובה) ... חמדה גנוזא [צ"ל: גנוזה] אשר הגלתה להיכל ולדביר ... ר"מ ור"מ בעיר הקדש ירושלם ... ר’ משה מרדכי יוסף בכ"ר [רפאל] מיוחס ... ונתן הכסף וקם לתהלה ולשם ולתפארת ... ר’ שלמה בכ"ר יעקב קאמונדו ... והובא לבית הדפוס [עם הקדמה ומפתחות] על ידי ... יחיאל יעקב אליקים ס"ט.

בראשי העמודים: שערי תשובה. כולל שנג תשובות מהגאונים ובתוכן (סי’ קצז-קצט, רג) תשובות מר’ משה בן נחמן (רמב"ן) ומראשונים אחרים. עיין: רוזנטאל, יודע ספר, עמ’ 394, מס’ 2020.

דף כה,ב-כו,ב: "תשובה מהרב מוהר"ש הלוי זלה"ה לה’ נזירות. יען כי יצא שם רע על ראובן, ובא ... וקבל עליו בנזירות שלא ללמד תלמידי’ ... עד סוף חדש אלול משנת התי"ד ... אערכה דברי אלה לפני מרנא ... ר’ חיים שבתי ... אני ... שמואל לבית הלוי".

עיין: י’ תבורי, מקורותיו של ספר שו"ת הגאונים שערי תשובה, עלי ספר, ג, תשל"ז, עמ’ 5-19; נ’ דנציג, תשובות הגאונים שערי תשובה ושו"ת מן השמים, תרביץ, נח, תשמ"ט, עמ’ 21-48.

בספר תשובות אחדות בענייני קבלה. ר’ דוד לוריא אסף את התשובות הללו בספרו ’קדמות ספר הזוהר’, [קניגסברג תרט"ז]. לדעתו של גרשום שלום מקובל מאוחר - כנראה ר’ משה די ליאון - הוא שהוסיף תשובות אלו. ראה תבורי, שם, עמ’ 5-6; י’ תא-שמע, שאלות ותשובות מן השמים, תרביץ, נז, תשמ"ח, עמ’ 53-54.

 

 

References:

Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000200837; 000161438; 000183392; BE nun 119; EJ